Hero Banner

Modern Work & Security

Oppdateringer og ressurser.

Reply
Hilde
Microsoft

Compliance Workshop!

Vi arrangerer en Microsoft Compliance Workshop, 14. Juni 2021. 

Denne fulldags workshopen vil passe for alle som er interessert i å lære om Microsoft sine compliance produkter. 

 

Agenda 

- Configuring Archiving and Compliance in Microsoft 365
- eDiscovery for Exchange, OneDrive and SharePoint
- DLP for Microsoft 365 Services
- Configuring Client DLP
- Configure Auditing and Logging for Microsoft 365 Services
- Tools for User Awareness in Microsoft 365
- Tools to detect Insider Threats
- Compliance using Microsoft EndPoint Manager

 

Registrer deg her for å delta.

0 REPLIES 0