Hero Banner

Microsoft University

Reply
StineSaatvedt
Microsoft

Spesialiseringer – Microsoft University

MSU.jpg

 

Azure Cloud Platform

Spesialiseringen gir kandidaten en bred kunnskap og innsikt i bruken av Azure Cloud både når det gjelder infrastrukturtjenester og plattformtjenester. Azure tilbyr et rikt spekter av tjenester fra basis infrastrukturtjenester (som for eksempel lagring, nettverk, og prosesseringskraft i form av virtuelle maskiner), til plattformtjenester for IoT, Analytics, Machine Learning, Media, Cognitive tjenester, mm. Azure er også en plattform for utvikling av applikasjoner, og plattformen hvor Microsoft produserer sine egne «Software-as-a-service» som Office365, Dynamics 365 etc. 

 

Kandidatprofil

Teknisk orientert med interesse for infrastruktur/fabrikken. Gjerne med IT rettet utdannelse.

 

Dynamics 365 Customer Engagement

Kandidaten lærer om fagområdet CRM. Dette omhandler om å kjenne sine kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser bedre. CRM-systemer er verktøy som hjelper bedrifter med å håndtere disse forbindelsene på en mer strukturert og oversiktlig måte. Som kandidat lærer du å sette opp løsningen for ulike kunder, og bruker tilpasse løsningen etter kunders ønske. Du vil også lære å sette opp verktøyet som en skyløsning i Azure. Her er det samtidig viktig å forstå seg på verktøyet, de ulike funksjonene og tilpasse disse etter kundenes egne behov. 

 

Kandidatprofil

Teknisk orientert. Trenger ikke å ha en it-rettet utdannelse, men gjerne valgfag innen noe it-rettet. Bør ha kundeomsorg og interesse for sine kunder. Fordel om man er analytisk og forretningsorientert av natur slik at man forstår markedstrender, kundens behov og hvordan vi kan møte disse behovene.

 

Cloud Security

Cloud Security er vår nye spesialisering for MSU 2020. Kursløpet er ikke 100% satt opp pt., men løpet skal ha som mål om at du som kandidat skal lære deg blant annet utarbeidelse av risikovurdering og sårbarhetsanalyser, samt ulike policy og rammer for sikker bruk av moderne IT løsninger. Videre skal kandidaten lære å implementere optimale løsninger for Identitetshåndtering, brukeradministrasjon og rettighetsstyrt tilgang, og løsninger for sikker lagring av informasjon og sikkerhetstiltak for hybride løsninger. Kandidatene skal også kunne etter endt kursløp definere løsninger for sikker administrasjon og drift av moderne IT løsninger og formidle teknologikompetanse på sertifikathåndtering, kryptering, informasjonsbeskyttelse, håndtering av trusselbeskyttelse, mm. 

 

Kandidatprofil

Kandidaten bør ha tydelig interesse eller bakgrunn fra IT sikkerhet. Kandidaten bør være analytisk, samvittighetsfull og nøyaktig. Det kan være en fordel å ha en interesse for retningslinjer, struktur og GDPR.

 

.NET Azure Developer

Spesialiseringen som omhandler utvikling og koding i kodespråket .Net. .Net er den mest tekniske spesialiseringen i utdanningsløpet. Du som kandidat skal under MSU bli kompetente til å lage/utvikle applikasjoner, både til web og mobil. De blir opplæring om alt som har med ren utvikling av Microsoft .NET i utviklingsmiljøet Visual Studio på .Net plattformen og med C# og Visual Basic som kodespråk. Videre får du også et kurs innen skyløsningen Azure, for å bli kompetent til å knytte utviklingen/programmeringen i skyen. Dette er som sagt en veldig teknisk spesialisering, hvor hovedandelen av kandidatene har en utdanning innen informatikk/dataingeniør/programmering etc. Her er det en stor fordel å ha noe erfaring med programmering/koding/utvikling med samme eller andre språk som eksempelvis Java. 

 

Kandidatprofil

Kandidaten bør ha programmeringskunnskap eller utdannelse i informatikk eller lignende – der en lærer å kode med ulike språk

 

Advanced Cloud Analytics - Azure Data Engineer

Business Intelligence (BI) er et verktøy og brukes for å hente ut nøkkeltall, og brukes som en forretningsstøtte i bedriften. Som kandidat lærer du om datamodellering og datavarehus for å vite hvordan å hente ut data og kverne dette til å få ut meningsfullt innhold. Her lærer kandidaten om SQL databaser, visualisering av data, og hvordan å bruke funnene til å ta gode virksomhetsbeslutninger. Du som kandidat får en grundig opplæring i SQL-databaser og hvordan hente ut data herfra. Spesialiseringen har fokus på Azure Data services, inkludert Power BI med rapporter og statistiske analyse. Disse vil fungere som et grunnlag og en beslutningsstøtte for å så kunne ta gode virksomhetsbeslutninger basert på funnene og analysen. 

 

Kandidatprofil

Kandidaten bør være teknisk orientert og gjerne ha IT utdannelse. Det er en fordel om man er analytisk og liker å jobbe med tall kombinert med IT.

 

Cloud AI and Machine Learning

Spesialiseringen er et studium i Azure maskinlæring og analyse av store datamengder. Som kandidat får du i løpet av de seks uker med kurs god kjennskap og praktisk erfaring med maskinlæring, dataanalyse og AI-utvikling for ulike typer kunder og ulike størrelser på ulike prosjekter. Du vil også gjøre noen praktiske dykk ned i teknologiene rundt Azure AI. Du vil blant annet bli kurset innen Big Data med Azure teknologi, design og implementering av Data Science løsninger med Azure og designe og implementere Azure AI løsninger. Her er det fordel å ha en god akademisk bakgrunn fra matematikk, statistikk, informatikk og/eller andre relevante fagfelt.

 

Kandidatprofil

Det er en fordel om kandidaten kan litt koding og har forståelse for analyse, algoritmer og machine learning fra før av. Vi søker kandidater med bakgrunn fra fysikk, matte, kybernetikk og rene IT utdanningelser. Kandidaten bør ha sterke analytiske evner og en viss forretningsforståelse, samt interesse for kunstig intelligens.

 

Dynamics 363 for Finance and Operations

Dynamics 363 for Finance and Operation er et ERP-programvare som omfatter logistikk, økonomi, innkjøp, produksjon, fakturering etc. ERP er forretningssystemer også kalt virksomhetssystem, som er selve hjertet til bedriften. Kandidaten blir kurset opp i å konfigurere programvaren, implementere informasjon, samt de ulike delene det innefatter og kunne sitte å jobbe med verktøyet. Det er også et analyseverktøy for å finne statistikk.

 

Kandidatprofil

Vi ser etter strukturerte studenter med bakgrunn fra logistikk, supply chain management og økonomi med god fremstillingsevne og økonomisk forståelse.

 

0 REPLIES 0