Hero Banner

Romania

Country-specific announcements and discussions.

MihaelaDuca
Moderator

Microsoft lansează procesul de selecție a distribuitorilor pentru piața din România - procesul de submitere a ofertelor s-a inchis!

Dragi parteneri, vă mulțumim pentru interesul acordat acestui topic si tuturor celor ce au submis oferte. Vă anunțăm ca procesul de submitere a ofertelor pentru selecția distribuitorilor s-a închis.

 

 

 

Microsoft lansează un proces de selecție pentru identificarea potențialilor parteneri, cu scopul de a asigura capacitatea și acoperirea cererii de pe piața locală, în concordanță cu cerințele actuale și viitoare ale acesteia.

Gestionarea canalelor de distribuție a produselor Microsoft la nivelul Uniunii Europene/Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA), în numele Microsoft Corporation, este în responsabilitatea Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL). Microsoft Romania SRL, alături de MIOL - denumită în continuare “Microsoft”, filiala locală a Microsoft Corporation, va sprijini și asista Microsoft Ireland Operations Limited în realizarea Cererii de Propunere („Request for Proposal - RFP”) pentru teritoriul României. 

În elaborarea răspunsului la cerere, companiile interesate trebuie să țină cont și de documentul Microsoft privind Cererile de Propunere ale Distribuitorilor. 

Canalul de distribuție ales / utilizat trebuie să corespundă liniei de transformare/dezvoltare a Microsoft, astfel încât următoarele aspecte să fie îndeplinite: 

  1. Atenție îndreptată spre serviciile de tip cloud 
  2. Accent pe elementele care vizează aria de customer experience 
  3. Capacitate adecvată/adaptată a partenerilor 
  4. Competențe și nivel de calificare tehnică adecvate/adaptate 
  5. Alinierea partenerilor la standardele Microsoft

Criteriile de selecție și evaluare constau într-un mix alcătuit din considerente de business, aspecte privind resursele, investițiile planificate sau care vizează zona de operațiuni financiare și a procedurilor de conformitate care să le permită companiilor interesate să devină distribuitori ai produselor Microsoft și să-și atingă obiectivele declarate.

Companiile interesate pot atașa răspunsului la cerere și o prezentare care să acopere, printre altele, următoarele puncte:

  • Care sunt elementele care vor ajuta compania să îndeplinească / să depășească, în mod constant, criteriile de performanță pentru a fi un Distribuitor în UE/EFTA și pentru a avea succes pe piața din România?
  • Care sunt elementele care ii vor diferentia fata de alte companii ca Distribuitor, atât la nivelul UE/EFTA, cât și pe piața locală?
  • Care sunt principalii factori de risc identificați de o companie, în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale?
  • Care va fi mixul de marketing utilizat pentru a comunica în piață mesajele cheie referitoare la stimularea vânzărilor, respectiv implementarea și adoptarea portofoliului de tehnologii Microsoft? Există mesaje sau activități specifice planificate pentru piața locală?

Informații detaliate privind termenii, condițiile și politica acestui proces veți primi în urma completării scrisoarei de intenție atașate acestui post, mai jos.

Who Me Too'd this topic