Hero Banner

To Partner Events

Ressurser og oppdateringer om partner arrangementer.

Reply
Moderator

17. juni, 2020, Kl. 10:00: Webinar hvor vi ser på siste nytt og muligheter med Microsoft Teams telefoni og sentralbord.

17. juni, 2020, Kl. 10:00

Klikk her påmelding

 

Endelig kan vi levere en fullverdig telefoniløsning i Norge som en ren skyløsning. Du kan hoste den selv i ditt eget Azuremiljø, eller få det levert som tjeneste fra en partner eller operatør. Du bruke også bruke Microsoft Teams som sentralbord løsning. I dette webinaret går vi gjennom hva som ligger der som standard og hvordan vi kan supplere med tredjepartsløsninger. Etter webinaret vil du sitte igjen med en god forståelse av hva som skal til for å bruke telefoni i Microsoft Teams og hvordan det fungerer med sentralbordtjenester.

 

Målgruppen for webinaret er beslutningstakere, produkteiere, arkitekter og selgere.

Webinaret vil bli holdt av:  

 

EBolla_0-1591699912989.jpeg

Ståle Hansen
CEO, Principal Cloud Architect og MVP i CloudWay

0 REPLIES 0