Hero Banner

Modern Work & Security

Updates and resources

Reply
ElinBorgstrom
Moderator

Skydda dig och dina kunder från bedrägerier i molnet

En allt snabbare takt av digitalisering i kombination med ständigt nya säkerhetshot och cyberangrepp ställer nya krav på hur vi hanterar säkerhet för våra egna och våra kunders IT-miljöer. Det kräver mycket mer än ett lösenord för att skydda våra identiteter. 

 

Det behövs ett ökat medvetande om, och införande av skyddsåtgärder för att reducera risken för stulna användaruppgifter och bedräglig aktivitet.  

 

Som partner i Cloud Solution Provider (CSP)-programmet ansvarar du för dina kunders Microsoft Azure-konsumtion enligt Microsoft Partner Agreement. Det är viktigt att du aktivt förebygger bedrägerier eller missbruk i dina kunders Azure-prenumerationer och vidtar åtgärder i enlighet med detta. 

 

Vänta inte! Begränsa risken redan idag genom att gå igenom nedanstående förebyggande åtgärder som du som CSP-återförsäljare kan och bör göra:  

 

  1. Se till att dina kunder och ni själva använder MFA (Multi Factor Authentication). 95 % av fallen med identitetsstöld förhindras enkelt genom att använda MFA. 
  2. Prenumerera på Azure Fraud Notifications i Partner Center och följ upp eventuella aviseringar.  
  3. Implementera en aktiv metod för kostnadshantering genom att ställa in Azure Budgets. 

Sammanfattningsvis är nyckeln i kampen mot bedrägerier i molnet riskförebyggande och snabba åtgärder. Upplever du eller din kund en onormal tillväxt i sina Azure-kostnaderna bör du begränsa alla misstänkta Azure resurser eller Azure-prenumerationer och starta en undersökning för att fastställa och mildra den underliggande orsaken till ökad användning. 

 

Microsoft Sveriges partnerorganisation levererade ett webinar kring hur du skyddar dig och dina kunder från bedrägerier i molnet den 19/10. Det förtydligade ämnet och gick igenom risker samt hur man kan förebygga dessa både ut ur ett tekniskt och ett affärs perspektiv. För er som missade tillfället kan ni ta del av inspelningen via länken här 

 

Microsoft har även tagit fram en checklista med stöd av olika resurser som du kan gå genom tillsammans med dina kunder. 

 

Följ även vår officiella kommunikation kring partnerrelaterade frågor via Partner Center. 

 

CISO (chief information security officer) collaborating with practitioners in a security operations center.CISO (chief information security officer) collaborating with practitioners in a security operations center.

0 REPLIES 0