Hero Banner

Modern Work & Security

Oppdateringer og ressurser.

Reply
VyaraLoevig
Moderator

Discover Workshop: Modern Work

Arbeidsplassen er i endring, og det er forventningene til de ansatte også. Det er nye arbeidskulturer, modeller og nye trender. For å gjøre denne endringen mulig kreves det en kombinasjon av organisasjonsendring, gjennomtenkt arbeidsplassdesign - og riktig teknologi.

 

 

Se kommende workshoper:

Dashboard in a Day

Workplace Transformation Workshop: Teamwork 

Workplace Transformation Workshop: Sikkerhet 

 

 

Microsoft Discover Workshop er ikke en typisk demo. Den er utformet som en praktisk og inspirerende workshop der du får teste produkter, enheter og skyløsninger fra Microsoft og anledning til å oppdage nye måter å jobbe, optimalisere databehandling og skaffe deg forretningsinnsikt på gjennom simulasjon av vanlige forretningsscenarioer. Det er en svært interaktiv og engasjerende opplevelse som er organisert av en fasilitator.

0 REPLIES 0