Hero Banner

Microsoft University

Reply
StineSaatvedt
Moderator

Microsoft partnere som deltar på Microsoft University (3)

Picture3.png

 

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Vi ønsker oss de beste med på laget når vi skaper fremtidens Storebrand, og gir vårt bidrag til en bærekraftig utvikling – vil du bli med?

Vårt formål er å jobbe for en fremtid å glede seg til, gjennom å levere bedre pensjon, enkelt og bærekraftig. Vi har vært til stede i folks liv i over 250 år. I dag er vi Norges største private kapitalforvalter, med over 900 milliarder kroner investert i selskaper over hele verden. Når over 1,8 millioner nordmenn og svensker plasserer sine sparepenger hos oss, forplikter det. Vi skal forvalte pengene på en lønnsom måte, slik at drømmen om en god pensjonstilværelse blir oppfylt. Men pengene skal også forvaltes på en bærekraftig måte, slik at fremtidens generasjoner har noe å glede seg til.

Innenfor bærekraftige investeringer skal vi være en modig veiviser og et forbilde for andre investorer. Vår visjon er enkel, og gir et tydelig signal om at kundenes tilfredshet er aller viktigst: Våre kunder anbefaler oss. Vi tilbyr produkter innen pensjon, sparing, forsikring og bank til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

Vår ambisjon for de neste årene er å bygge et sparekonsern i verdensklasse, støttet av forsikring. Vår drivkraft om å skape en fremtid å glede seg til handler også om å jobbe for å nå FNs bærekraftsmål. I kjernen av vår sparestrategi ligger bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer.

 

Site Reliability Engineering (SRE) er en del av Storebrand sin Cloud & Infrastructure avdeling. Vi har ansvar for driften av konsernets sky-plattform i Azure, basert på SRE sine grunnprinsipper, og dette er det som skiller oss fra en tradisjonell driftsavdeling. Dette inkluderer også modernisering og migrering av konsernets applikasjoner, som skal til skyen.

Vår avdeling består av fa glig tunge ressurser både innen sky-teknologi, men også prosessene rundt dette. Vi er fokusert på at vi skal levere som et team, og at vi derfor skal inkludere hverandre i oppgavene. Vi skal bruke tiden vår på spennende oppgaver, som reduserer eller aller helst fjerner kjedelige oppgaver. Avdelingen er i dag spredt mellom Oslo, Stavanger og Stockholm.

 

Vi har mange tiltak for videreutvikling og kompetanseheving i konsernet, både innen vårt eget fa gområde, men også på tvers av fa gområdene og forretningsenhetene.

Et utvalg av dette er;

 

Profilen vi ser etter

 • Nysgjerrig på ny teknologi
 • Endringsvillig
 • Flink til å gjøre andre gode, men evner samtidig å jobbe selvstendig med problemstillinger
 • Analytisk og systematisk tilnærming
 • Motivert

 

Hva en nyansatt i Storebrand SRE kan forvente seg

 • Utfordrende oppgaver
 • Relevante arbeidsoppgaver
 • Fremoverlent arbeidsmiljø
 • Bratt lærekurve
 • Inkluderende team
 • Stort ansvar
 • Digitalt onboardingsprogram, hvor man blir kjent med andre nyansatte i hele konsernet

 

Annen relevant informasjon

 

Picture3j.png

 

 

Infoworker

Fokus på menneskene

Infoworker er eid av de ansatte. Dette betyr at vi investerer i våre ansatte og bryr oss om hver enkelt. Kulturen i Infoworker er bygd på tillit, ærlighet og åpenhet, og vi er opptatt av likestilling, mangfold og bærekraft. Vi har en flat struktur hvor alle har en stemme og alle blir hørt.

Fokus på kompetanse

Infoworkers konkurransefortrinn ligger hos våre ansatte som jobber med nye løsninger og teknologier hver dag. Vi fokuserer på å lære og ta i bruk ny teknologi, både hos oss og kunder. Med en innovativ teknologi og høy kompetanse endrer vi måten mennesker jobber på ved å bidra til økt produktivitet, et bedre samarbeid og med det – en bedre hverdag. Her vil du få spennende utfordringer innen teknologi hos kjente bedrifter og flere muligheter for fa glig videreutvikling.

Fokus på kunden

Infoworker jobber med store og små selskaper i både offentlig og privat sektor. Vi er opptatt av å levere kvalitetsløsninger som gir kundene merverdi og konkurransefortrinn. Med våre løsninger og implementeringer løfter vi kundene våre til neste nivå.

Er du…

 • opptatt av ny teknologi?
 • løsningsorientert og ser muligheter?
 • den som stiller opp når dine kolleger trenger deg?
 • villig å dyrke erfaringen din som konsulent?

 

StineSaatvedt_0-1619677659176.png

 

Move

Move tilbyr rådgivning, design, implementering, drift, forvaltning, support og feilsøking samt kostnadseffektive leveranser av IT-løsninger til offentlige og private virksomheter. 

Moves strategi er å tilby unik spisskompetanse som utfyller kunders egen kompetanse innenfor områder det er dyrt og uhensiktsmessig for kundene å bygge egen kompetanse. Kompetansemiljøet i Move tiltrekker seg dyktige konsulenter som ønsker å fokusere på sitt fa gfelt. Et gjennomarbeidet metodeverk "The Move way of consulting" sikrer høy kvalitet og gjennomføringsevne. I kundeundersøkelse ga 48 store og mellomstore virksomheter i Norge Move en score på 5,6 av 6,0 mulige på profesjonalitet og kvalitet.

 

Arbeidsmiljøet hos Move er som ellers i IT-bransjen, hektisk og svært variert og spennende, noe som reflekteres av den stadig raskere utviklingen som skjer på teknologisiden.

Move levere av spisskompetanse, og vi setter derfor av både tid og ressurser til kontinuerlig kompetanseheving, både deltagelse på seminarer og kurs/sertifiseringer.

Alle nyansatte Juniorer i Move vil kjøres gjennom vårt Graduate program som sikrer en god utvikling og progresjon både fa glig og som konsulentprofil.

 

Vi ser etter profiler som ønsker å være med på å bidra til utviklingen av Move, og ønsker profiler med et brennende engasjement for teknologi og som ikke aldri er utlært.

 

Kontaktperson, Move

Bjørn Uddal, Director Professional Services

E-post: bul@move.no

Tlf: (+47) 918 21 230

 

StineSaatvedt_1-1620030861815.png

 

 

EY Skye

EY Skye er leverandør av teknologitjenester innen software, konsulentvirksomhet og prosjekter til store virksomheter i Norden innen et bredt spekter av bransjer. Vi har kontorer i Norge og Sverige. EY Skye er et datterselskap til velrennomerte EY.

EY Skye har i Norge 130 ansatte fordelt på 18 nasjonaliteter. Vi har kontor på Kolbotn.

Vi har et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø med god balanse mellom unge og erfarne konsulenter. Vi har i tillegg et rikt sosialt miljø hvor du kan være med på alt fra alpeturer til garasjefester.

Vi søker mennesker som trigges av å skape noe. Microsoft Dynamics teamet er i dag et knippe ansatte med lang erfaring, som vet vi ikke har alle svarene. Det vi vet, er at vi skal bygge noe sammen, og kundene forventer og krever at vi tenker annerledes. Sammen med EY kan vi tilby tjenester som er ledende innen verdiskapning, noe som gjør oss i stand til å levere tradisjonelle prosjekter på en moderne og fremtidsrettet måte.

I rollen som applikasjonskonsulent i EY Skye bruker man daglig sin kompetanse innenfor det å være konsulent, forretningsprosesser og applikasjon. I kundeprosjektene samarbeider vi med ulike nivåer i kundes organisasjon, vi mener derfor at kandidaten må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg bør man like å utfordre seg selv og like tanken på å aldri bli utlært. Kandidater som er sultne på å tilegne seg ny kunnskap, og våger å kaste seg ut i nye ting, vil trives godt som en applikasjonsekspert i EY Skye.

I EY Skye er læring en kontinuerlig prosess og vi vil legge til rette for at du utvikler deg med kurs og sertifiseringer som styrker din kompetanse, samt praktisk erfaring fra prosjektarbeid. Vi lover at du får en bedre CV etter å ha jobbet med oss.

Blir du ansatt hos oss vil du:

 • Følges opp av en dedikert mentor som skal veilede deg din fa glige utvikling.
 • Få kurs/sertifiseringer og jobbe i prosjekter som bygger videre på din kompetanse og gjør deg til en attraktiv konsulent
 • Få en konkurransedyktig lønn, betalt overtid og gode arbeidsbetingelser

Kontaktperson, EY Skye

Tonje Eidholm, løsningsarkitekt Microsoft  

E-post: tonje.eidholm@skye.ey.com

Tlf: (+47) 934 81 751

 

 

StineSaatvedt_0-1622187705687.png

 

 

Lillevik

 

Lillevik IT er et selskap med kompetansen og profesjonaliteten til anerkjente markedsledere, og engasjementet og det personlige som gjerne kjennetegner mindre aktører. Resultatet er et selskap som har evnen til å levere IT-tjenester som kunder er så fornøyde med at de ikke vurderer andre alternativer. For oss er det viktig at vi skal kjenne våre kunder og deres behov, på lik linje som at våre kunder skal kjenne selskapet og våre ansatte. Kulturen i selskapet står sentralt i alt vi gjør, og vi tror i all beskjedenhet at vi er IT-selskapet med de beste folka!

Vi er Microsoft Gold Partner på følgende områder:

 • Datacenter
 • Cloud Platform
 • Cloud Productivity
 • Windows and Devices
 • Small and Midmarket Cloud Solutions

..og Microsoft Silver Partner på følgende områder:

 • Data Analytics
 • Application Integration
 • Application Development
 • Collaboration and Content
 • Enterprise Mobility Management

Vi har i tillegg vunnet Microsoft Norge sin Hederspris «Årets Kundetilfredshet», samt prisen for

«Årets digitaliseringspartner for SMB». I mars 2021 fikk selskapet ny hovedeier, som gjør det mulig å investere betydelig i vekst- og utviklingstiltak som vil komme både kunder og ansatte til gode. Målet til konsernet er å bli den ledende IT-leverandøren på Østlandet for SMB-bedrifter, og Lillevik IT vil bli konsernets Oslo-kontor. Vi flytter i september 2021 til helt nye lokaler i Brynsalléen 4, med kantine, treningsrom, sykkelparkering og garderober.

Hvordan er arbeidsmiljøet hos Lillevik IT

På første side i vår kundepresentasjon står det «IT-selskapet med de beste folka», og det står vi for. Som ansatt i Lillevik IT er du er en del av Lillevik-familien, hvor alle alltid går den ekstra milen både for hverandre og for våre kunder. Vi bygger på hverandres styrker, erkjenner hverandres forbedringsområder, og står alltid samlet. Det er viktig å ha det gøy på jobb og bli kjent med sine kollegaer derfor arrangerer vi sosiale aktiviteter en gang i måneden. De ansatte kommer med innspill til aktiviteter, og vi har prøvd alt fra frisbeegolf og sandvolley til brettspill, bowling og Bingo på Blå.

Vi legger mye arbeid i at våre ansatte skal trives på jobb, både sosialt og med sine arbeidsoppgaver. Vi tror at gleden og motivasjonen ansatte får når de trives og har det bra på jobb vil reflekteres i arbeidet de gjør. Våre ansatte er over snittet interesserte i sine fa gfelt og engasjerer seg utover det vanlige når det kommer til tilegnelse av ny kunnskap, så om du ønsker å lære deg noe nytt har du kommet til rett sted!

Hvordan tilrettelegger dere for videreutvikling og kompetanseheving?

Videreutvikling og kompetanseheving er to av hovedfokusområdene i selskapet. 2 ganger i året har man fa gsamtaler med sin nærmeste leder hvor man snakker om sine arbeidsoppgaver, hva man ønsker seg mer/mindre av, og om det er noen områder man ønsker å spesialisere seg innenfor.

Basert på samtalene vil selskapet tilrettelegge for at den ansatte skal kunne nå sine ønsker og mål.

Når det kommer til kompetanseheving har selskapet flere ulike arenaer internt hvor fokuset er på erfaringsdeling og kompetanseheving gjennom å lære av andre. I tillegg sponser selskapet eventuelle sertifiseringer de ansatte ønsker å ta. Hvert år arrangeres «Sertifiseringslekene», som er en intern konkurranse hvor den av de ansatte med flest beståtte sertifiseringer vinner en tur til Microsoft Ignite.

Hvilken kandidatprofil ser dere etter?

Vi ser etter deg som har IT som hobby, som er lærevillig og arbeidsom. Du må være uredd og tørre å prøve (og feile!), ta initiativ og gjerne være nytenkende og utfordre vårt tankesett. Andre egenskaper vi ser etter: utadvendt, lagspiller, selvgående og systematisk. Kulturen i selskapet svært viktig for oss, og vi er en sosial gjeng på kontoret med mye god stemning. Dette burde derfor være noe som også  er viktig for deg, og noe du ønsker å bidra til.

Hva kan en nyansatt i Lillevik IT forvente seg?

En nyansatt i Lillevik IT kan forvente en utrolig fin gjeng av kollegaer, et sterkt fa gmiljø, spennende kundecaser og en variert arbeidshverdag. Du vil få en fadder som vil være din go-to person den første tiden, selv om resten av gjengen også står klare til å hjelpe deg. Vi ønsker at du skal prøve og feile, og at du kommer med forslag til forbedringer, nye ideer og andre innspill, for vi har tro på at nyansatte hos oss vil gjøre en forskjell for selskapet.

Vi er et selskap i vekst, og er stadig på jakt etter flinke folk! Om det passer for deg og oss, vil vi gjerne få deg med på laget så fort som mulig, og så kan du begynne med planlagt kurs.

 

0 REPLIES 0