Hero Banner

Microsoft University

Microsoft University hjelper deg med å finne talenter.

Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Moderator

Microsoft partnere som deltar 1

Atea logo.jpg

 

Vi finnes i syv land i Norden og Baltikum, har mer enn 7300 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Konsernet hadde en omsetning på 34,7 mrd. NOK i 2018 og er notert på Oslo Børs. Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper kundene våre med hele verdikjeden, fra behovskartlegging og rådgivning til utvikling, produkter og tjenester, drift og vedlikehold.

Etter hvert som markedene utvikler seg, må Atea også utvikles for å støtte våre kunders digitale transformasjonsprosjekter. Derfor har Atea oppdatert sin forretningsstrategi for å møte de endrede kundekravene. Våre løsninger og tjenester kan deles inn i tre hovedområder:

 • Information Management
 • Digital Workplace
 • Hybrid Platforms

Vi har også et stort fokus på bærekraft i våre varer og leveranser, og rangeres faktisk som næringsledende for bærekraft i IT-sektoren i en ny studie publisert av Nordens største merkevareundersøkelse fokusert på bærekraft, Sustainable Brand Index B2B.

Du kan lese mer om oss her: https://www.atea.no/

 

Vi finnes i syv land i Norden og Baltikum, har mer enn 7300 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Konsernet hadde en omsetning på 34,7 mrd. NOK i 2018 og er notert på Oslo Børs. Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper kundene våre med hele verdikjeden, fra behovskartlegging og rådgivning til utvikling, produkter og tjenester, drift og vedlikehold.

 

Etter hvert som markedene utvikler seg, må Atea også utvikles for å støtte våre kunders digitale transformasjonsprosjekter. Derfor har Atea oppdatert sin forretningsstrategi for å møte de endrede kundekravene. Våre løsninger og tjenester kan deles inn i tre hovedområder:

· Information Management

· Digital Workplace

· Hybrid Platforms

Vi har også et stort fokus på bærekraft i våre varer og leveranser, og rangeres faktisk som næringsledende for bærekraft i IT-sektoren i en ny studie publisert av Nordens største merkevareundersøkelse fokusert på bærekraft, Sustainable Brand Index B2B.

Du kan lese mer om oss her: https://www.atea.no/

 

 

 

communicate .jpg

 

 

Communicate is an IT consultancy company with over 20 years of experience within integration and developing digital platforms.

“Speed, in a digital age” - Communicate gives you the knowledge, platform and methods used by the leading companies in a digital age.

Through a comprehensive service program, we help Norwegian businesses to develop the platform, services and skills, enabling them to quickly launch new digital services.

Communicate offerings:

· Strategy and innovation

· Technology

· Security

· Process automation

· Analytics

Communicate has 75 employees and serves customers all over the country from offices in Oslo, Halden, Bergen and Stavanger.

For more information visit our website at www.communicate.no

 

Communicate er et norsk konsulentselskap som har over 20 års erfaring med integrasjon og utvikling av teknologiplattformer.

Communicate gir deg kunnskapen, plattformen og metodene som benyttes av de beste. «Rask, digital utvikling»

Gjennom et helhetlig tjenesteprogram hjelper vi norske virksomheter med å utvikle plattformen, tjenestene og ferdighetene, som gjør de i stand til raskt å lansere nye digitale tjenester.

Communicate tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

· Strategi og innovasjon

· Teknologi

· Sikkerhet

· Prosessautomatisering

· Analyse

Communicate har 80 ansatte og betjener kunder over hele landet fra kontorer i Oslo, Halden, Bergen og Stavanger.

 

infoworker.png

 

 

Fokus på menneskene

Infoworker er eid av de ansatte. Dette betyr at vi investerer i våre ansatte og bryr oss om hver enkelt. Kulturen i Infoworker er bygd på tillit, ærlighet og åpenhet, og vi er opptatt av likestilling, mangfold og bærekraft. Vi har en flat struktur hvor alle har en stemme og alle blir hørt.

Fokus på kompetanse

Infoworkers konkurransefortrinn ligger hos våre ansatte som jobber med nye løsninger og teknologier hver dag. Vi fokuserer på å lære og ta i bruk ny teknologi, både hos oss og kunder. Med en innovativ teknologi og høy kompetanse endrer vi måten mennesker jobber på ved å bidra til økt produktivitet, et bedre samarbeid og med det – en bedre hverdag. Her vil du få spennende utfordringer innen teknologi hos kjente bedrifter og flere muligheter for faglig videreutvikling.

Fokus på kunden

Infoworker jobber med store og små selskaper i både offentlig og privat sektor. Vi er opptatt av å levere kvalitetsløsninger som gir kundene merverdi og konkurransefortrinn. Med våre løsninger og implementeringer løfter vi kundene våre til neste nivå.

Er du…

· opptatt av ny teknologi?

· løsningsorientert og ser muligheter?

· den som stiller opp når dine kolleger trenger deg?

· villig å dyrke erfaringen din som konsulent?

· senior eller junior? Spiller ingen rolle. Vi ser på Attitude.

 

 

xleder.png

 

Xledger er det mest komplette og funksjonsrike SaaS-ERP systemet (public cloud) i markedet, og Xledger er i ferd med å etablere seg som det ledende SaaS-systemet for mellomstore og store virksomheter. Markedet for ERP-systemer er i sterk vekst og fokuset dreies fra tradisjonelle on-premise systemer til skybaserte løsninger. Den siste tiden har flere bransjeledende bedrifter tatt spranget ut i nettskyen med sine forretningssystemer. De opplever raskere og enklere implementeringsløp og ikke minst en ny hverdag da automatiserte prosesser frigjør ressurser.

 

Grunnet vår målsetning om ytterligere vekst skal vi nå besette flere .NET systemutviklere. Som systemutvikler vil du jobbe med å utvikle, designe og videreutvikle forretningssystemet (ERP) og jobbe med nyskapende løsninger. Xledger er et selskap som til enhver tid jobber med det siste innen internett- og sikkerhetsteknologi. Vi ønsker å teste ut mange plattformer og utstyr for å utfordre oss selv og finne den beste løsningen på en problemstilling. Du vil få muligheten til å jobbe i et selskap som tenker kreativt, som alltid streber mot å overgå forventninger og som er åpne og ærlige i alt vi foretar oss. Du vil også få muligheten til å jobbe i grensesnittet mellom kundeopplevelse og systemutvikling. Samtidig vil du representere et produkt som skaper ekstra verdi for våre kunder og være i et team som jobber med den nyeste teknologien innen WEB teknologi.

 

rav_logo_hoy_positiv.png

 

 

RAV er et av de ledende miljøene for data og analyse i Norge. Vi har vært aktive i det norske markedet siden 2002 og ble i 2020 kjøpt opp av KPMG. RAV er nå en del av KPMG sin globale satsning på «analyse, ai og automatisering» under navnet «KPMG Lighthouse».

 

RAV har alltid jobbet med de ledende teknologiene i markedet for å utvikle gode løsninger for våre kunder. Det betyr både at vi har fokus på teknologi men også at vi har et sterkt fokus på forretningen og det å forstå våre kunders behov.

 

For å være en ledende aktør innenfor vårt område så er kontinuerlig kompetanseutvikling sentralt. Vi jobber aktivt for å sikre at våre konsulenter er blant landets ledende på sine områder. Vi jobber tett sammen med våre leverandører, som Microsoft, IBM, Tableau, Informatica m.fl for å få trening og opplæring fra dem. Vi kjører også mange interne kompetanseløp. Det er bla. månedlige kompetansesamlinger. Det er også et sterkt fokus på å sikre kompetansen gjennom sertifiseringer der dette er mulig.

 

Vi er alltid på jakt etter nysgjerrige kandidater, som er interessert i- og har evner for å forstå teknologi og som innehar forretningsforståelse. Det er viktig å ha evnen til å kommunisere godt med kunder og kollegaer. Samtidig har en evnen til å fokusere mot mål og milepæler og inneha en gjennomføringsevne.

 

Nyansatte kan forvente å komme til en organisasjon som ønsker at du skal lykkes og som jobber aktivt for å bistå deg på veien. Du vil få tillitt og spennende oppgaver samt muligheten til å jobbe med kjente bedrifter, store og små, i Norge. Du vil også få tilgang til en global organisasjon med de muligheter dette gir.

Det forventes at du selv jobber aktivt for å komme i posisjon og gjør deg synlig og tar de utfordringer som kommer.

 

RAV som et KPMG selskap, gir mange spennende karrieremuligheter. Noen ønsker å gå et teknologispor, noen vil bli ledere, prosjektledere, løsningsarkitekter, spesialisert på fagområder eller bransjer. Alt dette er mulig, men du må selv jobbe for å komme dit. Et sted må du starte og dette er et sted som gir mange muligheter for en flott karriere.

 

 

Cartagena_logo.jpg

 

 

Cartagena har effektivisert bedrifter og organisasjoner i 20 år. Vi leverer Microsoft CRM tjenester. Med Cartagena Link har vi en fleksibel løsning mellom Microsoft Dynamics 365 og Visma produkter. Kundene spenner fra store virksomheter innen råvarebransjen og handelsbedrifter til mer spesialiserte medlemsorganisasjoner.

 

Hos oss i Cartagena har vi ressurser både fjernt og nært. Da dyktige folk kan bo overalt. Vi jobber med og på moderne løsninger for å kunne ta i bruk vår viktigste ressurs – vår kompetanse. Hos oss er det høyt under taket. Vi er en gruppe mennesker som jobber sammen for å løse kundens utfordringer. For å få til dette er det nødvendig med god dialog oss i mellom og jevnlig erfaringsutveklsing. Vi holder til i moderne lokaler midt på Karl Johan i Oslo. Vårt mål er å bli norges beste Micrsoft Dynamics CRM miljø.

 

Vi ser gjerne at våre konsulenter bruker tid på lære seg nye ting og ønsker å legge til rette for dette ut ifra hva som ønskes. Er det noe nytt så ønsker vi gjerne at noen på huset lære seg det – og gjerne deler det de kan.

 

Vi ser etter folk med god systemforståelse. Du bør kunne jobbe selvstendig med problemstillinger men også sammen i team på større oppgaver. Du bør være nysgjerrig på å kunne løse våre kunders utfordringer med rett valg av teknologi. 

 

Som nyansatt kan du forvent å bli stilt krav til, men også få god støtte av kollegaer for å bli best mulig.  Vi vil at du skal bli del av et meget godt og dyktig CRM miljø. Vi har gode lønns- og pensjonsbetingelser.

 

 

SYSCO_logo_original.jpg

 

 

Hvem er vi?

SYSCO har hatt en jevn og solid vekst siden starten i 2004 og er på god vei i gjennomføringen av vår strategi for å være en ledende pådriver for digital transformasjon i Norden og det beste IT selskapet for energisektoren.

 

Hva vi gjør?

Vi leverer smarte applikasjoner til energibransjen, spesialiserte konsulenter og sikker drift og overvåkning av IT-infrastruktur og databaser.

 

Vi er problemløsere!

Med teknologiske superkrefter og dyp bransjekunnskap bistår vi kundene med å snu kompliserte utfordringer til digitale suksesshistorier.

 

Hva drømmer vi om?

Vi drømmer om å bli et sagnomsust tech-selskap i Norden.  Med vår ustoppelig kultur og mange gode digitale suksesshistorier, tror vi at vi skal klare det.

Hvorfor tror vi det? Jo, fordi SYSCO er et uformelt og akkurat passe stort selskap, med lite byråkrati og høy grad av innflytelse. Derfor mener vi at vi skal lykkes med å bli et sagnomsust tech-selskap i Norden.

 

Våre verdier!

 

Energiske

Vi er positive og løsningsorienterte mennesker som gir både hverandre og kunder energi hver eneste dag

Superdyktige

Vi er knalldyktige teknologiske superhelter. Det er vår kjerne, og uten dem er vi ingen ting. De sørger for at vi kan levere på vårt kundeløfte som er å skape digitale suksesshistorier

Fuzz fightere

Vi er problemløsere. Vi er enkle å jobbe med og finner smarte løsninger på komplekse problemer. På den måten hjelper vi hverandre i hverdagen og vi løser kundenes IT-fuzz

Arbeidsmiljø

Mangfoldighet er en viktig del av vårt miljø – vi er 200 spesialister fra 20 land, med stor aldersspredning og god balanse av kvinner og menn. Vi er fordelt over åtte kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Sammen skaper vi digitale suksesshistorier i meningsfulle bransjer.

Hyppige undersøkelser vi gjennomfører viser en høy grad av trivsel og engasjement hos våre ansatte. Vi kjører jevnlige pulsmålinger gjennom løsningen Peakon som viser graden av engasjement ved en eNPS (Employee Net Promoter score). De viktigste temaene for ansatte er engasjement, involvering, inkludering og følelsen av å bli hørt. Med kontinuerlig kommunikasjon er vi i stand til å muliggjøre kontinuerlig forbedring

 

Hva kan en nyansatt forvente seg?

Vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheten til å utvikle nye ferdigheter og kunne påvirke egen jobbhverdag og resultatene som skapes.

Den nyansatte vil oppleve et dynamisk selskap som fortsatt er i sterk vekst.  Dette betyr at det vil skje endringer og SYSCO vil ikke være det samme selskapet i dag som vi var for 6 mndr siden og heller ikke 6 mndr frem i tid.

Den nyansatte vil få muligheten til å være med på denne spennende reisen og få muligheten til å bidra slik at vi lykkes med våre målsettinger

 

Hvorfor er det kult å jobbe i SYSCO?

 • Perfekt størrelse; stor nok til å ha muskler og liten nok til at du betyr noe.
 • Uformelt selskap med kort vei til beslutninger og stor mulighet til å påvirke
 • Teknologimiljø i verdensklasse (# teknisk kompetanse, teknisk rådgivningskomité,     bloggdeltakelse, forelesninger i samfunnet)
 • Utøvende partner med ledende teknologiselskaper som Microsoft og Oracle
 • Oda Platinum Partner
 • Stort mangfold med + 20 nasjonaliteter som bringer fantastiske kulturer, kunnskap og kompetanse inn i livene våre
 • Meningsfullt arbeid, som støtter Kripos for å bekjempe overgrepsrelaterte forbrytelser av barn på nettet og Girl tech i Mexico.
 • Internasjonalt selskap med kontorer i 8 byer over hele Norden
 • Solide og bærekraftige eiere (Ferd) med store vekst- og karrieremuligheter

 

Tilrettelegging for videreutvikling og kompetanseheving

Karriereutvikling driver engasjement, øker produktiviteten og hjelper oss med å bli mer effektive. Det vil være til nytte for oss å tiltrekke oss stort talent og sikre at vi beholder de gode ansatte.

Vi vil i løpet av 2020 implementere et nytt karriereutviklingssystem som skal gi oss støtte for denne prosessen

Sertifisering står sentralt da dette er viktig både overfor våre kunder og i utvikling av våre ansatte.

Videre oppfordres alle våre ansatte til å bruke tilgjengelig tid for å bygge og utvikle kompetanse, både ved ekstern kursing og ved bruk av web baserte løsninger som eks Udemy.

 

Kandidatprofil

Vi trenger flere problemløsere til jobber med mening

Kandidatene må kunne identifisere seg med våre verdier, er fremoverlente og løsningsorienterte. Trives godt i dialog med kundene og bidrar med positivitet til selskapet og kollegaene.

Og vi er hele tiden på utkikk etter interessante medarbeidere som vil være med på å gjøre oss bedre.

 

IRONSTONE_RGB (002).jpg

GENERELL PROFIL

 

Personlighet och egenskaper:

 

Vi letar efter en person som är orädd, nyfiken och initiativorienterad. Personen ska arbeta bra självständigt, är pålitlig och ärlig. Det är önskvärt att personen tänker kreativt och är proaktiv men samtidigt inte blir rädd för utmaningar eller för att ta på sig extra ansvar. Dessutom är personen intresserad av att skaffa ny kunskap och dela den med sina kollegor samt motiveras av att vara med att forma ett företag som växer.

 

 • Kandidat och/eller master: Mindre relevant. Personlighet och erfarenhet väger tyngre.
 • Utbildning: Relevant utbildning inom IT och/eller business/finans.
 • Betyg: Mindre relevant. Personlighet och erfarenhet väger tyngre.
 • Erfarenhet: Positivt om personen arbetserfarenhet. Behöver inte nödvändigtvis vara relaterat till IT. Rätt person kan vi utbilda internt.
 • Lokation: Oslo eller Stockholm.
 • Språk: Skandinavien/Engelska
 • Nationalitet och kön: Mindre relevant
 • Viktigt: Godkända certifieringar är ett absolut minimumkrav (ska in i kontrakt)

 

 

TRACK - Azure Cloud Platform

 

Område:

 

 • Devops, infrastruktur och automatik
 • Governance, verksamhetsförståelse
 • Migration

 

Personlighet och egenskaper:

 

 • Vi ser efter två olika personligheter inom detta track
 • Den ena “personenligheten” är arkitekten och visionären:
  • Utåtriktad, kan argumentera för sina hållpunkter och kan ta lead
 • Den andra “personenligheten” är en ”teknisk-nörd”:
  • En ”doer” med ett extremt fokus på teknik
  • Skall inte vara ute hos kunder

 

 • Ser Cloud som” the way to go”
 • Viktigt att personen förstår devops.
 • Inte bara se detaljer utan hela bilden. infrastruktur som en helhetsbild (sammansättningen) och inte bara komponenterna.
 • Verksamhetsförståelse och förstå vad som driver kostnader
 • Förstår automatik, bild-to-scale (IP som kan återanvändas)

 

Kunskaper:

 

 • Infrastruktur (Microsoft Cloud; Nätverk; Storage; Compute).
 • Förståelse för governance, övervakning, drift-och förvaltning.
 • Positivt om personen har erfarenhet av Windows-server, Linux, containers, databas, automation och Powershell. 

 

 

TRACK – .NET Azure Developer

 

Område:

  

 • Mycket automation
 • Devops (drift och utveckling)
 • Stora möjligheter för att utvecklas till arkitekt (bryggan mellan utveckling och operation)

 

Personlighet och egenskaper:

 

 • Noggrann och strukturerad person som tål hög press.
 • Utåtriktad - måste våga prata med utvecklare och driftansvariga ute hos kunder.
 • Tycker om att arbeta i en varierad vardag.
 • Inte bara se detaljer utan hela bilden. infrastruktur som en helhetsbild (sammansättningen) och inte bara komponenterna.
 • Skall inte bara vilja arbeta med utveckling. Vi behöver en person som har förståelse samt viljan av att lära sig infrastruktur.

 

Kunskaper:

 

 • .NET, Powershell, JSON, rest API, Visual studio, Azure devops.
 • Är positivt om personen har erfarenhet med drift, containers, SQL. Ju fler ju bättre.
 • Infrastruktur (Microsoft Cloud; Nätverk; Storage; Compute).
 • Förståelse för governance, övervakning, drift-och förvaltning.
 • Positivt om personen har erfarenhet av Windows-server, Linux, containers, databas, automation och Powershell.

 

skill_logo (003).jpg

 

Skill er et IT-konsulentselskap som bistår våre kunder på deres digitale reise ved å levere kundetilpassede Microsoft-løsninger med fokus på innovasjon, forretningsverdi og førsteklasses kundeopplevelser. Selskapet ble etablert i 2006 og teller i dag 80 ansatte fordelt på våre kontorer i Oslo og Sarpsborg. Med en kraftig vekstambisjon - innen utgangen av 2021 skal vi ha ansatt 100 nye kollegaer!

 

Til tross for hard kamp om bransjens beste talenter, går vi aldri på kompromiss med våre kjerneverdier og mottoet "Hire for attitude, train for Skill". Det er viktig for oss med ansatte som har en iboende kraft og er, eller ønsker å bli, enere innenfor sitt fagfelt. 

 

I Skill får du jobbe sammen med landets fremste fagfolk innenfor våre satsningsområder - et miljø vi tror du vil finne deg til rette i enten du selv har masse erfaring eller er nyutdannet og lærevillig. I Skill investerer vi mye i å bygge team som ikke bare samarbeider godt, men som også fungerer godt sosialt. Og vi mener kunnskap og kompetanse er best når den deles. Dette gjør vi blant annet gjennom et initiativ drevet av konsulentene selv, kalt Tech Hubs.

 

Innovasjon! Vi er helt sikre på at måten vi leverer våre produkter og tjenester på i dag, ikke er slik vi leverer de om 2 år. Vi er ekstremt opptatt av at våre ansatte til enhver tid skal være faglig oppdatert på den nyeste teknologien og samtidig ha et «mindset» som gjør at man evner å ta frem de beste løsningene for våre kunder.

 

Vi har et stort fokus på kompetanseutvikling, og for oss er det viktig at vi sammen evner å realisere våre ansattes potensiale - og at vi har det gøy på jobb! 

 

Vi vil uansett gjøre vårt beste for at du utvikler deg i retningen av dine mål og ambisjoner ved å gi deg frihet til å påvirke din egen stilling og arbeidshverdag. Vi har en grunnleggende tro på at mennesker som gis tillit og frihet yter bedre. Et av selskapets viktigste KPIer er at ansatte som forlater Skill skal gå til en stilling som ligger tettere på den ansattes personlige mål, men aller helst vil vi beholde deg ved å legge en plan og «coache» deg mot det som gir ditt liv mening. Gjennom våre medarbeidersamtaler setter vi din utvikling i system.