Hero Banner

Microsoft University

Reply
StineSaatvedt
Microsoft

Microsoft Partnere som deltar på Microsoft University i 2021 (1)

Atea.png

 

Atea

Vi finnes i syv land i Norden og Baltikum, har mer enn 7300 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Konsernet hadde en omsetning på 34,7 mrd. NOK i 2018 og er notert på Oslo Børs.


Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper kundene våre med hele verdikjeden, fra behovskartlegging og rådgivning til utvikling, produkter og tjenester, drift og vedlikehold.

Etter hvert som markedene utvikler seg, må Atea også utvikles for å støtte våre kunders digitale transformasjonsprosjekter. Derfor har Atea oppdatert sin forretningsstrategi for å møte de endrede kundekravene. Våre løsninger og tjenester kan deles inn i tre hovedområder:

 • Information Management
 • Digital Workplace
 • Hybrid Platforms


Vi har også et stort fokus på bærekraft i våre varer og leveranser, og rangeres faktisk som næringsledende for bærekraft i IT-sektoren i en ny studie publisert av Nordens største merkevareundersøkelse fokusert på bærekraft, Sustainable Brand Index B2B.


Du kan lese mer om oss her: https://www.atea.no/

 

 

Cegal.png

Cegal

Cegal is a professional digitalization partner delivering cloud solutions, software applications, and consultancy services for the energy industry. With significant investments in our product and services portfolio over the last years, we now have a unique offering to support customers on their digital transformation journey.

 

As we move to the future, we are aware of our responsibility and have adopted Environmental Social and Governance principles (ESG definition from Gartner). In 2020, Cegal launched a new strategy with ESG as an integral part of our business model. As part of our ESG roadmap, all members of the organization are taking part in ESG related activities.

 

To remain competitive in a constantly changing and competitive environment, continuous focus on developing our most important assets, our people and their competence, is crucial. Competency management is an important part of the strategy for Cegal.  Continuous evaluation of our competencies and identifying needs for future competencies is vital to be able to meet the requirements from our stakeholders. 

 

The experience and competence that has been built up over the 20 years history of Cegal is substantial. Cegal's growth curve has impressed many, and we have high ambitions to continue the growth geographically, where workforce competence is the key to success. Cegal possesses broad expertise and technical weight in operational management of IT solutions. With the position we have in the market today, the ability to adapt new technology has been essential. Cegal aims for a high degree of resolution of inquiries on the 1st line, which also means a high level of competence on 1-line personnel. Competence, technology and culture, are the cornerstones of our strategic commitment, this results in committed and motivated employees and satisfied customers. 

 

Our onboarding program ensures that new employees are quickly up to speed and has a minimum level of competence. Furthermore, managers are trained to set goals and motivate teams to continuous learning. Internal training is conducted in our Learning Management System, in addition our employees are encouraged to undertake external training in addition to take certification in our very own Cegal Test Center.

 

 World class service is service that makes a lasting impression. We are passionate people, dedicated to deliver world class service to our clients worldwide.

With a highly multinational workforce we are proud to have accomplished global presence through employees, clients and offices. Embracing diversity results in respect and tolerance and develops a creative and innovative working environment.

We aim to ensure that our employees are engaged, and we carefully monitor the level of satisfaction throughout our workplace. Motivated employees are crucial for Cegal to be able to grow, develop and deliver according to company vision and strategies.

 

 

Computas.jpg

Computas

Computas er en nordisk leverandør av IT-løsninger og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon. Vi utvikler verdiskapende og samfunnsnyttige løsninger til offentlig og privat sektor, og har særlig spisskompetanse innenfor offentlig forvaltning, justis, tilsyn, helse, logistikk, kraft og energi. Våre tverrf aglige team tilbyr den kompetansen som kreves gjennom hele digitaliseringprosessen. Vi jobber i tett samarbeid med våre kunder for å utvikle skreddersydde løsninger med høy brukernytte.

 

Computas ble etablert i Norge i 1985. Vårt hovedkontor ligger i Akersgata i Oslo sentrum. Vi har også kontor i København, samt en leveranseenhet i Bucuresti, Romania – Computas Development Center. Computas har et inkluderende arbeidsmiljø med gode kommunikasjonskanaler som Slack og f agnettverk.

Computas gjennomfører noen av landets største IT-prosjekter, hvor ingen problemstillinger eller løsninger er like. Det krever at vi ser ting fra ulike ståsteder og utnytter kraften som ligger i at mange kloke hoder jobber sammen. Derfor jobber vi i team og på tvers av f agområder. Enten du sitter ute hos kunde, eller inne på kontoret vårt, er det alltid en kollega du kan spørre, eller som ivrer etter å dele sin siste teknologiske oppdagelse med deg. I Computas jobber alle på samme lag, tar f agansvar på tvers og drar mot de samme målene. Kunnskapsdeling står sterkt i vår kultur! Det er lite hierarkisk hos oss og høyt under taket. Har du gode idéer, kom med dem, for det setter vi pris på!

 

Vi har mange sosiale happenings - det være seg alt fra uformelle digitale samlinger og f agkvelder med mat og mingling til sommerfester med aktiviteter og mer formelle årsfester med musikk og underholdning. Brettspillkvelder på kontoret har vi også. Et godt sosialt miljø gjør at vi trives enda bedre på jobb!

 

Tre-fire ganger i året holder vi også vår egen interne f agdag som vi kaller Computasdagen. Her samles alle ansatte til f aglig oppdatering gjennom foredrag, workshops og lyntaler. Dagen er fylt med flere parallelle tracks, og det er våre f agnettverk som samarbeider om programmet.

 

Inmeta.png

 

Inmeta

Inmeta er et norsk IT-konsulentselskap med 200 ansatte, og kontorer i Oslo, Trondheim og Hamar. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen IT, og har fokus på å gjøre det kompliserte lettforståelig. Hos oss er teamleveranser og akselerert læring i fokus – hvor innsatsfaktorene er teamet, deg og din kompetanse. Vi kjennetegnes som f aglige eksperter og hyggelige folk med stor forkjærlighet for digitale løsninger. Vi er Norgesledende innen maskinlæring og kunstig intelligens, og vil ha flere med på utviklingen av teknologi vi skaper fremover. Vi tilbyr deg en kultur der du vil bli «sett» og verdsatt av et tverrfa glig miljø. Hos oss tilbyr vi deg konkurransedyktige betingelser, utfordrende og meningsfylte oppdrag, og fokus på f aglig og personlig utvikling. I tillegg til at vi brenner for det vi gjør, er vi kjent for å ha et meget godt arbeidsmiljø. Dersom du er åpen for å flytte, vennligst ha det med i profilen din. Det er et krav at du kan kommunisere og skrive godt på et skandinavisk språk. 

 

Lånekassen.png

 

Lånekassen

Viktig informasjon: Lånekassen er en offentlig bedrift og alle søkere som er interessert i å jobbe med Lånekassen, må derfor søke direkte på Lånekassens egne stillingsannonse for Microsoft University kandidater. Fristen for dette var 25.04.

 

Vi har det gøy på jobb! Vi er sannsynligvis den mest moderne statlige etaten i Norge – det betyr at vi får jobbe med spennende teknologi hver dag. Vi utvikler IT-systemene selv, og jobber i tverrfa glige team med å forvalte og videreutvikle disse. Mens noen løser de daglige hendelsene, sørger andre for at systemene videreutvikles i tråd med politiske føringer. Vi har egne team for applikasjonsdrift med folk som liker å jobbe med servere og PowerShell. Vi har team som kontinuerlig forbedrer applikasjonene våre og utfører detektivarbeid når det oppstår feil. Andre jobber i prosjekt og forbedrer måten vi møter kundene på, mens noen lager nye og bedre tjenester gjennom å utveksle data med andre virksomheter. Hele dette orkesteret dirigeres av en utviklingsleder som sørger for at alle får gå hjem før det blir kveld. Vi har et livlig og kompetent miljø med fokus på moderne systemutvikling og et motiverende samfunnsoppdrag, hvor du får mulighet til å sparre med mange dyktige kollegaer. Våre ansatte og innleide konsulenter stortrives hos oss! Vår IT-avdeling scoret så høyt på arbeidsmiljøundersøkelsen at byrået som utførte den trodde de hadde regnet feil. Dette kan bli din hverdag!

Hos oss får du

 • Engasjerte kollegaer som utfordrer deg
 • Mulighet til å forme din egen stilling
 • Gode muligheter for fa glig utvikling og karriereutvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt spisepause og overtid
 • Medlemskap i bedriftsidrettslag og muligheter for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
 • Lånekassen er en statlig virksomhet som følger statens regler for ferieavvikling, fleksitid og øvrige arbeidstidsbestemmelser.

Om deg

 • Du er en person som liker å utvikle løsninger i kode.
 • Du ønsker å drive utvikling på Microsoft-plattformen.
 • Du setter pris på komplekse utfordringer og finner løsninger på en strukturert og effektiv måte.
 • Du er nysgjerrig og interessert i å forstå hvorfor ting fungerer som de gjør.

Kontaktperson, Lånekassen

Owen Iyomahan, Head of IT Development

E-post: owen.iyomahan@lanekassen.no

 

Sopra Steria.png

 

Sopra Steria

Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Vi vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. I Norge har vi 1800 medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at vi de tre siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Hovedkontoret vårt befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

 

Vi er del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med 46 000 medarbeidere i 25 land. Hovedkontoret ligger i Paris, og du kan lese mer om gruppen og investorinformasjon på gruppens nettside. 

The world is how we shape it.  Dette er slagordet vårt. I det legger vi at verden blir hvordan vi i fellesskap skaper den. Det er opp til oss, og vi skal ta vår aktive del i utviklingen. Og med vi, mener vi våre kollegaer, kunder og vårt økosystem av partnere. Vi tror sterkt på å samarbeide for å skape endring. Målet vårt er å fremme modige valg, handle proaktivt, slik at vi er med og former verden. The world is how we shape it.

0 REPLIES 0