Hero Banner

Microsoft Norway Partner Awards

Oppdateringer, ressurser og lenker

Reply
VyaraLoevig
Moderator

Microsoft Partnerpriser i Norge 2021

VyaraLoevig_0-1616410087349.png


Kjære partnere
,

 

Microsoft kårer hvert år de beste partnerne innenfor våre viktigste satsingsområder i Norge. Vinnere velges ut fra et sett med kriterier for de ulike prisene og kategoriene. Utvelgelsen foretas av en jury bestående av fagledere og forretningsledere innenfor de aktuelle områdene, og partnerorganisasjonen i Microsoftt. En utdeling og en markering i digitalt format vil skje i juni 2021. Alle partnere som har vært registrert i Microsoft Partner Network innen januar 2021 er kvalifisert til å delta.

 

 

Microsoft Norge Priser Nettsiden viser oversikt over alle priser samt deres kriterier. Utvelgelsesprosessen skjer med en vurdering av de innsendte søknadene der en jury går gjennom alle nominasjoner, ser på de oppfylte kriterier, og innstiller en vinner + to finalister til hver pris. Det vil bli sendt ut invitasjoner til prisutdelingen fortløpende.

 

Frist for å sende inn søknader er 27. mai 2021

 

Vi ser frem til å motta deres søknader og gleder oss til en litt annerledes markering i juni 2021.    

Send inn søknad eller eventuelle spørsmål til Sherina Rendini (t-shrend@microsoft.com).

 

*Microsoft Partner of the Year Awards styres fra Microsoft Corporation og har andre kategorier, regler og prosedyrer for å være med. Vi oppfordrer vår partnere i Norge til å melde seg på også der! Link for egne konkurranseregler og påmelding her: 

Microsoft Partner of the Year Awards

 

0 REPLIES 0