Hero Banner

Czech & Slovakia

Country-specific announcements and discussions.

Reply
Ivana
Moderator

Využití COOP fondů

CSP partneři mohou čerpat kooperativní marketingové (co-op) fondy získané v odobí FY20 H2 a FY21 H1 pouze na kvalifikované aktivity uskutečněné do 30. června 2021. Žádosti (tzv. claims) o čerpání co-op fondů na takové aktivity je nutné zadat v nástroji Partner Center do 15. srpna 2021. Více informací ke co-op fondům nalezente zde.

0 REPLIES 0