Hero Banner

Czech & Slovakia

Country-specific announcements and discussions.

Reply
Anna_Mikitova
Microsoft

Secure All the Things Workshop

Bezpečnosť nie je produkt a nemala by byť iba doplňujúcou myšlienkou pri plánovaní projektov. Ide o základnú súčasť a spôsob myslenia, ktoré by malo byť zakomponované v každom projekte, ktorý partneri prinášajú. Väčšina technických ľudí sú oboznámení s pojmami ako sú blokovanie spamu či antivírusový program, ale ako vediete diskusie o zabezpečení identít v hybridnom prostredí? Alebo ako správne zabezpečiť data, ktoré zdieľate s externými dodávateľmi pomocou Microsoft Teams? Čo môžete spraviť, aby ste zaistili, že nedochádza k úniku citlivých dat prostredníctvom aplikácií Power Platform?

V takomto prípade sa prihláste na workshopy, ktoré pohovoria o tom ako môžete zabezpečiť primárne technológie, ktoré tvoria piliére Identity Microsft, Azure, Microsoft 365 a Biznis Aplikácií.

Termín: 6.-9.6.2022, vždy o 18.00 - 21.00

Registrácia na niektorý z workshopov tu: Secure All the Things! (microsoft.com)

0 REPLIES 0