Hero Banner

Czech & Slovakia

Country-specific announcements and discussions.

Reply
Anna_Mikitova
Microsoft

Microsoft 365 Virtual Training Day: Microsoft Teams Phone

Prihláste sa na webinár Microsoft 365 Virtual Training Day: Microsoft Teams Phone v ktorom zistíte ako správne nasadiť a konfigurovať Teams Phone na volanie, chatovanie a stretávanie sa priamo v jednej aplikácii. Dozviete sa tiež ako zahrnúť automatických sprievodcov pomocou priameho smerovania na uskutočňovanie a prijímanie externých hovorov v ktoromkoľvek zariadení so službou Teams. Preskúmajte ako zlepšiť prepojenie vašej pracovnej sily v spolupráci s funkciami online volania.

 

Termín: 9.6.2022 o 10:00 - 13:00

Jazyk: angličtina s možnosťou českých tituliek

 

Registrácia: Microsoft Event (mktoevents.com)

0 REPLIES 0